ارزدیجیتال

رمزارز تتر (Tether) چیست؟

رمزارز تتر (Tether) چیست؟

تتر (Tether)، یک ارزرمز دیجیتال است که هر واحد آن برابر با یک دلار آمریکاست. هدف از ایجاد تتر، ساختن یک ارزرمز با ثبات ارزش، و جایگزینی ایمن برای دلار آمریکا بوده است. تت ..