به کانال تلگرام ما بپیوندید
 • BTC8772.95
 • BCH448.7
 • BCC448.7
 • BCHABC285.53
 • ETH188.38
 • DASH69.88
 • XMR64.28

آیا راه اندازی صرافی ارز دیجیتال در ایران غیر قانونی است

آیا راه اندازی صرافی ارز دیجیتال در ایران غیر قانونی است
سردبیر سایت
نویسنده: سردبیر سایت

بانک مرکزی در این باره یک پیش نویس از سیاست‌نامه‌ی رسمی خود درباره فعالیت صرافی های ارز رمزی در این حوزه منتشر کرده است،

بند های مهم آن عبارتند از:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوهای بر سیاستهای پولی و ارزی کشور خواهد داشت و همراه ایجاد فرصتهای جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمانهای استفاده کننده از آن خواهد نمود. لذا بانک مرکزی ج.ا.ایران به منظور ممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مرتبط با رمزارزها را که به تصویب شورای پول و اعتبار در مورخ .... رسیده است اعلام مینماید.

بانک مرکزی بنابر وظایف مشخص شده در حوزه پولی و بانکی، برای آن بخش از حوزههایی که میتوانند بر سیاستهای پولی و مالی کشور تاثیرگذار باشد، سیاستهای مربوطه را در این سند تدوین نموده است. این حوزهها شامل و نه محدود

به موارد زیر است:

 • عرضه اولیه سکه )ICO)
 • صرافیهای رمزارزی و سامانههای مرتبط
 • کیف پول رمزارزی
 • استخراج رمزارز


گرچه این سند به بخش های گوناگونی پرداخته است، اما ما در اینجا تنها به بخش الزاماتی که برای صرافی ها تعیین شده است خواهیم پرداخت.

شایان ذکر است که درحال حاضر کسب مجوز جهت راه اندازی صرافی هیچ ضرورت و اجباری نداشته و در همین لحظه صرافی های بسیاری مشغول فعالیت هستند.


الزامات عمومی صرافیها

هیچگونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تایید اصالت رمزارزها وجود ندارد و بانک مرکزی برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ گونه مکانیزمی اعمال نمیکند.

ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایهگذاری در این حوزه تماما با خود سرمایهگذاران خواهد بود.

صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میباشند. 

بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را )در زمان مقتضی ( بررسی نموده و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهند رساند

مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافیها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران میباشند.

فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافیهای رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازههای سه ماهه به صرافیهای رمزارزی ابلاغ خواهد شد.

صرافیهای رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC (خواهند بود.

خرید و فروش رمزارز بهصورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشأ منابع مالی یا رمزارز مجاز است.

صرافیهای رمزارزی موظف هستند تا کلیه اطلاعات مربوط به خریدوفروش، مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت و در صورت درخواست در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس، در صرافیهای مجاز تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود.


استخراج ارز رمزها

با توجه به رصد انجام شده در حوزه استخراج رمزارزها و تاثیرات فعلی آن در نظام پولی و بانکی کشور، در حال حاضر استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است، لذا مقرراتگذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.


متن کامل این پیش‌نویس را می‌توانید با فرمت PDF از طریق این لینک دانلود کنید.

bitnama telegram channel

دیدگاه ها
تایید شده: 0در انتظار تایید: 0همه: 0 دیدگاه

دیدگاه شما دریافت شد و پس از تایید نویسنده نمایش داده می شود