قیمت بیت کوین مرز 10,000 دلار را شکست!

قیمت بیت کوین مرز 10,000 دلار را شکست!

بنیامین  بنیامین 3 ماه پیش

بیت کوین به حرکت رو به بالای خود که از سه ماه پیش شروع شد ادامه می‌دهد و امروز مرز 10,000 دلار را برای اولین بار در یکسال گذشته شکست.امروز بیت کوین خط مرز 10,000 دلار را پس از چهارماه شناور بودن میان 3,000 تا 4,000 دلار گذراند. در همین لحظه بیت کوین با قیمت 10,153 دلار خرید و فروش می‌شود.این سعود چشمگیر بیت کوین پیش‌بینی کنندگانی نیز داشت، حتی برخی باور دارند به دلیل مسائل ساختاری(fundamental) موجود در بازار مالی جهان، بیت کوین تا دوبرابر این قیمت نیز افزایش خواهد داشت.در هفته‌ی گذشته نرخ‌رمزنگاری (hash rate) که درواقع مجموع قدرت محاسباتی شبکه‌است به یک رکورد جدید رسید!همچنین رشد هش‌ریت بلاک چین شبکه‌ی آن میتواند به خوبی میزان جذب افراد بیشتر به سوی استخراج آن را نشان دهد.منبع: cointelegraph ..