وزیر اقتصاد فرانسه برای بار دوم لیبرا را کوبید

وزیر اقتصاد فرانسه برای بار دوم لیبرا را کوبید

سردبیر سایت  سردبیر سایت 2 ماه پیش

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه بر نگر منفی خود نسبت به رمزارز لیبرا پافشاری کرد و گفت نمی‌تواند اجازه وجود آن را در کشور خود بدهد.برونو لو مایر در بخش خبری روزنامه فاین‌نشنال تایمز در ۱۷ اکتبر اظهار داشت که ارزش این رمزارز با استفاده از دولت های ملی بالا رفته و قدرت بیشتری را به دست خواهد آورد.لو مایر نوشت:"من نمی توانم برای پشتیبانی کردن از یک ارز ، ابزارهای حاکمیتی و سیاست های پولی را در دست نهادهایی قرار دهم که زیر پایش دموکراتیک قرار نمی‌گیرند."فرانسه جایگاه سختگیرانه‌ای پیرامون لیبرا در سطح کشور فراگیر کرد که البته همچنان با فشارهای دولت هایی در سراسر جهان روبه روست. پیش از این لو مایر گفته بود فرانسه به دلیل خطرهای شناخته‌شده در مورد ساختارهای مالی هم‌پیمانان اروپا می‌تواند از گسترش صلاحیت این کشور جلوگیری کند.آخرین حرف او این استدلال‌ها را بیشتر می‌کند. منطق می‌گوید فیس بوک نمی‌تواند اعتمادی که به سیستم مالی سنتی دولت‌ها و بانکهای مرکزی وجود دارد از آن خود کند.لو مایر اینگونه برداشت کرد:"رویکرد فرانسه روشن است ما میخواهیم نوآوری مالی همراه با احترام به حاکمیت کشور ها باشد. نه حاکمیت سیاسی و نه پولی نمی‌توانند با بهره‌های خصوصی همس ..